New Remembrance Plaque

7th/9th Battalion Royal Scots (The Royal Regiment)

___________________________________

 

| 1944 - The Battle

On the night 2nd/3rd November 1944 The Royal Scots after a fierce and bloody battle captured the heavily fortified German Command Post in the Grand Hotel Britannia, Flushing. The objective was approached through sea water flooding much of the island from the breach made in the sea-wall by the RAF. At high tide it was 0.6 metres deep and sometimes chest high. Everyone wore life-jackets with weapons and wireless sets carried shoulder high. The battle lasted from H-hour 3.30 hrs until about midday. 50 Germans were killed and 600 prisoners taken, including Oberst Reinhart the German commander in Flushing. 20 Royal Scots were killed.

On 6th November 1944 ‘A’ Company 7th/9th Battalion The Royal Scots under the command of Major Hugh Johnston with 11th Machine Gun Platoon 7th Battalion The Manchester Regiment and ‘A’ Squadron 11th Battalion Royal Tank Regiment (‘Task Force Johnston’) advanced on the western flank of Middleburg. Moving through the flood water in Buffalos and overcoming mines and overhead explosive charges, this unexpected approach of amphibious track vehicles with ‘A’ Company 7th/9th Royal Scots forced the surrender of General Daser, Commander 70th German Infantry Division and Fortress Walcheren, with 2000 of his men. One Royal Scot was killed in the battle. For a detailed account of these decisive days, see the War Diary of the 155 Brigade.

 

 

| 2010 - Remembrance Plaque

In 1964 a Battalion Plaque was presented by the late wartime Commanding Officer of the 7th/9th Battalion Royal Scots, Lt.-Colonel M. E. Melvill, to the Directors of the Hotel Britannia. Years later, after the hotel closed down, the plaque got lost. May 29 2010, on request of Major Joe Brown of the 7th/9th Battalion, I presented a replacement of the Remembrance Plaque to Mr. Kees Traas, the director of the Liberation Museum Zeeland at Nieuwdorp. Afterwards Major Joe Brown wrote the following letter, which I gladly publish here:

 

 

 

Local newspaper coverage / Berichtgeving Faam, 2 juni 2010:

 

 

 

Photos of the Presentation:

 

 

 

 

 

 

 

________________________

 

The Plaque takes its place:

 

 

Uit nieuwsbrief 2e kwartaal, Bevrijdingsmuseum / From newsletter Bevrijdingsmuseum:

Zaterdag 29 mei 2010 om 15.00 uur werd in het Bevrijdingsmuseum een herdenkingsplaat van 7th/9th Battaljon Royal Scots met bij behorende tekst overgedragen. De overdacht vond plaats op verzoek van de Commanding Officer Major Joe Brown CBE TD DL van 7th/9th Battaljon Royal Scots, de overdracht werd verricht door dhr. Jan H. Wigard als hun vertegenwoordiger.

De oorspronkelijke gedenkplaat werd in 1964 door Lt. Colonel M.(Mike) E. Melvill, die in 1944 commandant van dit Battaljon was, overgedragen aan de directeur van hotel Britannia te Vlissingen. In dit hotel vond de plaat vele jaren een markante plaats in de lobby tot aan de sluiting van Britannia. Sindsdien is die gedenkplaat verdwenen.

Op verzoek van Major Brown begon dhr. Wigard op 11-11-2008 een zoektocht naar de gedenkplaat met een brief aan het College van B&W van Vlissingen. Niet omdat die plaat zo kostbaar in geld was maar wel een geweldig emotionele waarde had voor de veteranen van nu die in 1944 een zeer verbeten strijd leverden om Britannia, waarin een Duits Hoofdkwartier was gevestigd, te veroveren. Bij die strijd verloren 20 jonge militairen hun leven. De verovering van Britannia betekende het einde van de strijd om Vlissingen maar 7th/9th Battaljon werd op 6 november 1944 opnieuw ingezet en veroverde Middelburg. Ook deze actie kostte hen 1 dode.

Op 28 juli 2009 kreeg dhr. Wigard bericht namens het Vlissingse College van B&W dat de gedenkplaat was gelokaliseerd. Daarbij werd medegedeeld dat een passende plaats gezocht zou worden. Hierna ging er een aantal maanden overheen voordat dhr. Wigard benaderd werd en op 15 april 2010 werd hem namens het College van B&W meegedeeld dat de gedenkplaat toch niet gevonden was.

Een en ander was voor Major Joe Brown de reden om het Bevrijdingsmuseum wat gevestigd is in Nieuwdorp te verzoeken de vervanging van de gedenkplaat in hun museum collectie op te nemen. De instemming van het Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft Major Brown zeer verheugd. Wanneer de originele gedenkplaat ooit nog eens gevonden wordt kan deze alsnog naar het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

 

Local newspaper coverage about the search from June 3, 2009 / Berichtgeving Faam:

 

Brochure of the Bevrijdingsmuseum

 

 

_________________________