< That's Not Our Job - Fragment 7 >

De auteur van Fragment 7 was vanaf de mobilisatie ingedeeld bij een chirurgisch team van het militair hospitaal in Den Haag. Het team was gedetacheerd bij het militair hospitaal te Breda en vanaf de naderende gevechten op drift om tenslotte via Antwerpen, Breskens en Vlissingen in Middelburg te belanden. Omdat de chirurg van het Middelburgs ziekenhuis was gevlucht voor de oprukkende Duitsers werd hem gevraagd als chirurg in Middelburg op te treden. Heel vaak is dit verhaal gepubliceerd en nu zijn verhaal in eigen woorden nadat hem door de gemeente Middelburg het ereburgerschap zou worden verleend wegens zijn kanotocht richting Zoutelande om de zich daar bevindende Engelse troepen te vragen hun beschieting van Middelburg te staken. Het ereburgerschap werd hem aangeboden in plaats van een militaire onderscheiding. Dit omdat hij werd beschouwd als militair handelend in oorlogstijd.

Zelf vond de auteur dat de in Middelburg geƫvacueerde Vlissingse politieman J. van Holst [zie ook War Diary 155 Inf.Bde 4-11-44] een veel gevaarlijker en voor Middelburg belangrijker rol had gespeeld, door tijdens de laatste dagen van de bezetting van Middelburg (op 4 november 1944) naar Vlissingen te gaan en zich bij dhr. F. van Sabben van het verzet te voegen. Deze bevond zich op het Schotse hoofdkwartier in Vlissingen. Daar vertelde hij zijn verhaal onder aanbod om als gids te dienen. Hij werd aangehoord en vervolgens gevangen gehouden omdat er rekening werd gehouden met een mogelijke hinderlaag. Pas na de bevrijding van Middelburg werd de heer van Holst in vrijheid gesteld. Voor dit alles moest volgens de auteur de heer van Holst de hoogste eer krijgen. Dat is nimmer gebeurd.

We maken opnieuw kennis met de idee dat de beschieting van Middelburg vanaf Westkapelle of omstreken kwam, maar een kort en bondig antwoord na aankomst verwees de auteur naar Zuid-Beveland. De auteur woonde aan het Molenwater 69 en zijn achtertuin grensde aan die van het Middelburgs ziekenhuis aan de Noordsingel. Voordat de bevrijding van Middelburg een feit was maakte hij nog meer riskante tochten.

 

 

 

-