< Vanaf 1 november 1944 tot en met 5 mei 1945 - Fragment 6 >

Vermoedens en geruchten speelden een grote rol, soms bracht de toen verboden radio betrouwbaar nieuws. Toch blijkt dat er ook zeer juiste informatie rondging zoals bv. op de 4e november het feit dat generaal W. Daser tot overgave bereid was. Waar zat toen toch het lek? Het belangwekkende van dit fragment is dat er veel alledaagse informatie van een gezin wordt gegeven.

Iets wat ik me ook herinner uit de oorlogstijd is dat de volwassenen zulke goede strategen waren. Ook uit dit fragment blijkt dat weer. Men wist bv. precies waar het doel lag van de artillerie. Het algemeen verbreide gerucht dat de beschieting werd uitgevoerd door de schepen voor de kust van Westkapelle doet ook hier opgang. Dit is tijdens de vele contacten met militairen nĂ¡ de bevrijding ook hier nooit onderwerp van gesprek geweest. Ook ik hoorde dat gerucht al enkele dagen na aanvang van de beschieting.

Onderzoek, pas enkele jaren geleden, heeft me geleerd dat deze schepen hun beschietingen beperkten tot de kustlijn van Zoutelande tot aan Domburg en dat ze circa 16.00 uur, totaal leeggeschoten, weer naar hun basis in Engeland terugkeerden. De voedselsituatie bleef nog lang problematisch en erg onevenwichtig.

Typisch vind ik het overigens dat de auteur met geen woord rept over het bezoek van koningin Wilhelmina in maart 1945 aan Middelburg, maar wel refereerd aan een aantal zeer interessante gebeurtenissen in het buitenland.