< In Dagen van Spanning - Fragment 5 >

Verbazend veel informatie over zowel luchtbombardementen op de Sloedam, Biggekerke en de zeedijken en de gevolgen daarvan op menselijk en technisch gebied. Er doen in die dagen veel geruchten de ronde en het is dus chaos ten top. De auteur schrijft over hoorbaar artillerievuur in Zuid-Beveland. En, begin november, Artillerievuur vanuit de richting Vlissingen – of zou het vanuit Zeeuws-Vlaanderen geweest kunnen zijn .. Hij neemt achteraf wel waar dat er inslagen van kleinere en grotere granaten te zien zijn. Heel treffend beschrijft hij de treffers van het munitiescheepje bij de Meelfabriek en het daarop volgend “vuurwerk”. Dat komt precies overeen met wat ik heb ervaren op ons evacuatieadres aan de Dwarsstraat.

Duidelijk is dat er veel meer inslagen zijn geweest, zelfs nog op de 6e november, dan de rapporten van politie en brandweer weten te vermelden. Kennelijk is niemand direct na de bevrijding of de jaren kort daarna op het idee gekomen om precies na te gaan welke artillerie eenheden betrokken waren bij die beschieting. Dat, ondanks de verwarring die daar tijdens die beschieting over bestond, zoals ook uit de volgende Fragmenten van Middelburgers blijken zal. Is dat te verklaren door een gebrek aan historisch besef of waren er belangrijker zaken aan de orde? Overigens is dat ook van toepassing op de gebeurtenissen van de 17e mei 1940 ..