< Vanaf “Dolle Dinsdag” 5 september 1944 | Fragment 4>

Ook in Fragment 4 wordt, in de vetgedrukte inleiding, gebruik gemaakt van een taalkundige algemeenheid  waar er gesproken wordt van brisant- en brandbommen. De Van Dale omschrijft een bom als: 'een hol, metalen, met brand- of springlading gevuld projectiel, afgeschoten of uit een vliegtuig neergeworpen'. De auteur van dit Fragment laat dus de lezer de keuze om welk soort bommen het gaat, zodat er bij deze omschrijving al snel aan vliegtuigbommen kan/zal worden gedacht. Ik blijf van mening dat hier verstaan moet worden dat het om een artilleriebombardement gaat. Aan de hand van bewaard gebleven aantekeningen uit de oorlogstijd schets de auteur op indringende wijze zijn belevenissen in een even chaotische en wellicht nog gevaarlijker tijd dan die in de meidagen van 1940.